O nas

WIEDZA, PASJA, JAKOŚĆ, DOŚWIADCZENIE

W 1990 r. została zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Gdyni, wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Nr 8593 z dnia 25-07-1990 r.: Pracownia Projektowo-Usługowa „STALKO”.

W 2001 r. firma przekształcona została w spółkę jawną „STALKO” KACZMAREK, którą wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000071033.

W 2004 r. zarejestrowana została „STALKO” Sp. z o.o. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000213396.

„STALKO” KACZMAREK S.J. oraz STALKO SP. Z O.O. stanowią spółkę właścicieli – projektantów:
Jacek Kaczmarek, Arkadiusz Klucznik, Rafał Barczak.

Jacek Kaczmarek jest byłym pracownikiem Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Konstrukcji Metalowych „MOSTOSTAL” w Warszawie. Arkadiusz Klucznik oraz Rafał Barczak od początku swojej kariery zawodowej są związani ze STALKO.

Realizacje Stalko Sp. z o.o.

Zespół Stalko, czyli pracownicy i właściciele to obecnie młody, zgrany, organizacyjnie uporządkowany i stabilny personalnie zespół ludzi ambitnych i prawowitych, którzy są otwarci na wiedzę inżynierską oraz nowe technologie tworzenia projektów.

Nasza Firma ciągle rozwija się i projektuje nowoczesne obiekty przemysłowe jak:
hale przemysłowe i magazynowe, supermarkety, biurowce, stacje benzynowe, konstrukcje inżynierskie jak silosy, oczyszczalnie ścieków, reklamy wielkogabarytowe itp.

TAK, TO PRAWDA – CHCEMY BYĆ POSTRZEGANI JAKO NAJLEPSZE BIURO PROJEKTOWE W KRAJU.
TAK, TO PRAWDA – MAMY TAKIE AMBICJE, NASZ EGOIZM DLA DOBRA NASZYCH KLIENTÓW.
TAK, TO PRAWDA – MARKA ZOBOWIĄZUJE, IDZIEMY DALEJ NA KOLEJNE NIEZDOBYTE SZCZYTY.

Obiekty budowlane Stalko Sp. z o.o.
projektowanie budynków Stalko Sp. z o.o.

Specjalnością Pracowni są projekty odpowiedzialnych konstrukcji budowlanych. Podstawą dla tego typu zamierzeń są doświadczenia zdobyte podczas realizacji następujących obiektów:

1. EC Kawęczyn – elektrociepłownia k. Warszawy wysokości 55 m. z zasobnikami na węgiel po 500 T
2. EC Oberhausen – elektrociepłownia o wysokości 125 m. dla Inwestora z b. R.F.N.
3. Nicola Tesla – elektrociepłownia w b. Jugosławii
4. Stalowa Wola – ekspertyza hali i belek podsuwnicowych o udźwigu 150T z 1937 r.

Jacek Kaczmarek dyrektor STALKO

JACEK KACZMAREK
DYREKTOR

Arkadiusz Klucznik vice dyrektor

ARKADIUSZ KLUCZNIK
Z-ca DYREKTORA

Rafał Barczak vice dyrektor

RAFAŁ BARCZAK
Z-ca DYREKTORA

wiedza
Wiedza
Nad jakością naszych projektów i konstrukcji czuwa wysoce wykwalifikowany zespół. Obecnie firma zatrudnia 35 osób, w tym 30 inżynierów budownictwa lądowego.
pasja
Pasja
W zgodzie z naszym mottem - WIEDZA I PASJA - mamy ambicje, by być liderem na rynku projektowym, w zakresie konstrukcji budowlanych, w Polsce.
jakość
Jakość
Nasze konstrukcje projektujemy oszczędnie i ekonomicznie, co oznacza, że stosujemy tyle stali i betonu, ile wymaga bezpieczeństwo obiektu i nic ponad to.
doswiadczenie
Doświadczenie
Nasza firma zapewnia indywidualne podejście do każdego projektu, biorąc pod uwagę wymagania inwestora oraz warunki ekonomiczne.