Usługi

OPTYMALIZACJA, STARANNOŚĆ, PROFESJONALIZM

Nie obawiamy się słowa OPTYMALIZACJA, które tak często dyskredytowane, wytycza wprost nasze rozwiązania techniczno-projektowe.

OPTYMALIZACJA to nie mistyfikacja, zaklinanie wymagań i zaleceń określonych w polskich czy europejskich normach, w warunkach technicznych i instrukcjach, lecz racjonalny i inżynierski sposób decydowania o nie własnych pieniądzach, a naszych Zleceniodawców. Uważamy, że OPTYMALIZACJA, czyli minimalizacja kosztów budowy przy spełnieniu wszystkich wymagań prawa budowlanego ii warunków zdefiniowanych w specyfikacjach, a które to koszty w znacznym stopniu determinuje właśnie projekt jest OBOWIĄZKIEM zawodowym projektanta wobec INWESTORA czy Zamawiającego.

Usługi Stalko Sp. z o.o.

Wiemy, że jakość naszych projektów świadczy o naszej firmie i dlatego przywiązujemy ogromną wagę do tego, by nasze projekty były OPTYMALNIE zaprojektowane, wykonane z dużą starannością, kompletne w zakresie detali i szczegółów, technologiczne w produkcji i montażu oraz rozwiązywały wszystkie problemy techniczne przyszłej budowy.
Stawiamy na JAKOŚĆ, stawiamy na OPTYMALIZACJĘ, bowiem projekt, który stanowi tak niewiele w kosztach procesu inwestycyjnego, w znacznej części determinuje wszystkie koszty budowy, nieproporcjonalnie do własnego udziału i dlatego winien być bardzo profesjonalny.

NIE MA ROZWOJU BEZ OPTYMALIZACJI Nasza firma zapewnia indywidualne podejście do każdego projektu, biorąc pod uwagę wymagania inwestora oraz warunki ekonomiczne. Posiadane przez doświadczenie, wysokie kwalifikacje oraz umiejętności zdobyte podczas realizacji jednych z największych inwestycji ostatnich lat w Polsce, pozwalają nam na realizację każdego, nawet tego najbardziej skomplikowanego przedsięwzięcia.

stalko inwestycja

wiedza
Wiedza
Nad jakością naszych projektów i konstrukcji czuwa wysoce wykwalifikowany zespół. Obecnie firma zatrudnia 35 osób, w tym 30 inżynierów budownictwa lądowego.
pasja
Pasja
W zgodzie z naszym mottem - WIEDZA I PASJA - mamy ambicje, by być liderem na rynku projektowym, w zakresie konstrukcji budowlanych, w Polsce.
jakość
Jakość
Nasze konstrukcje projektujemy oszczędnie i ekonomicznie, co oznacza, że stosujemy tyle stali i betonu, ile wymaga bezpieczeństwo obiektu i nic ponad to.
doswiadczenie
Doświadczenie
Nasza firma zapewnia indywidualne podejście do każdego projektu, biorąc pod uwagę wymagania inwestora oraz warunki ekonomiczne.